اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲

برندگان مسابقه عکس‌های سفری سال ۲۰۱۲ نشنال‌جئوگرافی اعلام شدند.

پس از انتخاب از میان بیش از ۱۲۰۰۰ عکس نشنال‌جئوگرافی عکسی با عنوان «پروانه» از سدریک هوین موفق شد مقام اول را به دست بیاورد. این عکس زندگی روزمره یک مادر و دختر افغان را در اتاق خواب نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این عکس این است که ضمن نشان دادن فضای سنتی محل زندگی این خانواده افغان نشانه‌هایی از مدرنیت هم در تصویر جا داده شده است. 

در گالری زیر به تماشای عکس‌های برگزیده می‌نشینیم:

 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • اعلام برندگان مسابقه نشنال جئوگرافی ۲۰۱۲
 • عکاس: Cedric Houin

  پروانه - مقام اول

 • عکاس: Vo Anh Kiet

  بالن من - مقام دوم

 • عکاس: Andrea Guarneri

  هواخواه - مقام سوم

 • عکاس: Fred An

  نگاهی به دنیای دیگر - شایسته تقدیر

 • عکاس: Ken Thorne

  گمشده در زمان - جنگل قدیمی - شایسته تقدیر

 • عکاس: Lucia Griggi

  شایسته تقدیر

 • عکاس: Peter DeMarco

  سعادت باگان - شایسته تقدیر

 • عکاس: SauKhiang Chau

  پیرمردان عباپوش - شایسته تقدیر

 • عکاس: Ken Bower

  روستای گسدارا - شایسته تقدیر

 • عکاس: Camila Massu

  شناکردن در زیر باران - شایسته تقدیر

 • عکاس: Michelle Schantz

  منزل - انتخاب بینندگان

1 / 11 همه عکس‌ها

برگزیدگان مسابقه ۲۰۱۲ نشنال‌جئوگرافی