نمایشگاه امید مهدی‌زاده با عنوان «مرگ، بازتولید» در گالری محسن - طبقه‌ی همکف
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

نمایشگاه امید مهدی‌زاده با عنوان «مرگ، بازتولید» در گالری محسن - طبقه‌ی همکف

جمعه هشتم آبان، نمایشگاه عکس‌های امید مهدی‌زاده با عنوان «مرگ، بازتولید»، در گالری محسن - طبقه همکف گشایش می‌‌یابد.

در توضیح این نمایشگاه به قلم امید مهدی‌زاده آمده است:

«نظم یکی از ارکان اصلی طبیعت است که باعث بقای موجودات زنده و عناصر غیر زنده زمین میشود. در واقع چیزی که به آن نظم طبیعت می گوئیم حاصل اتفاقی است  که به همه موجودات زنده در جایگاه و اندازه خود ، حق حیات می دهد و به عناصر غیرزنده اجازه حضور و تاثیرگذاری. با پیشرفت فناوری و گسترش بی منطق شهرها ، ساکنان شهر های بزرگ زیر تاثیر تحرک و جوش و خروش فضای شهری و تحت تاثیر انگیزه های زیستی ، اجتماعی و روانی آن خصلت های تازه ایی از خود بروز میدهند. یکی از این خصلت ها، بازتولید مرگ است که بیشتر به صورت تدریجی و خودخواهانه صورت می گیرد

ما شهرنشینان به ظاهر متمدن آنقدر از طبیعت درخواست های پرشمار و گوناگون داریم که باعث برهم خوردن تعادل رابطه طبیعت و انسان شده ایم. گیاهان را از دل طبیعت به درون خانه ها می آوریم تا ما را سر خوش کنند. مهاجرین جنگ زده را با کمترین دستمزد به سخت ترین کارها ناگزیر میکنیم. اینان ابژه های مهجور و بی قیمی هستند که قربانی باز تولید تدریجی مرگ توسط ما می شوند.»

گشایش: جمعه، 8 آبان 1394 | ساعت 4 تا 10 شب 

روزهای بازدید: 9 تا 20 آبان 1394 | ساعت 4 تا 10 شب گالری محسن: بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲