برگزاری «اپن استودیو / پروژه‌ی همکاری»
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

برگزاری «اپن استودیو / پروژه‌ی همکاری»

امیر فارسیجانی و حامد دهقان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه، 29 خرداد الی 2 تیر، پروژه‌ی همکاری مشترک خود را با عنوان «اپن استودیو» در مکان استودیو های خود به نمایش می‌گذارند.

این پروژه‌ی همکاری با در نظر گرفتن یک محدوده زیست-شهری به عنوان بستری برای یافتن موضوع کار آغاز شد، ما تلاش کردیم از منظرهای متفاوت ویژگی ها و مسائلی که در این محدوده وجود دارد را بررسی کنیم، ما¬حصل آن دو پروژه مجزا است که از گفت و گو، تعامل و همکاری میان ما شکل گرفته است:

«استطراد» - امیر فارسیجانی

در این پروژه با ارجاع به فرم زیرگذری که در نزدیک محل استودیو من حدود هشت سال در حال ساخت است، اثری نیمه کاره و نا¬کامل با کار ماده¬های آثاری قبلی ام ساخته ام. در حقیقت این اثر با ارجاع فرمی به یک پروژه ی نیمه کاره و رها شده در شهر، سعی در پیدا نمودن راه حلی در آثار خود من دارد.

" Digression " در فارسی به معنای دور شدن از موضوع اصلی و در معنایی دیگر به معنی پی بردن به عیب شخصی با اشاره به عیب دیگری است.

«گشودگی» - حامد دهقان

این پروژه جمع آوری داده ها شامل: (تصاویر، متن و اشیا) از یک محدوده زیست-شهری و تحلیل آن از طریق طراحی یک نمودار است. نمودار نمایش مناسبات خاصِ یک شکل¬گیری و توزیع قدرت های اثرگذاری و اثرپذیری را در یک پراکندگی محیطی-محدوده‌ای نشان می دهد.

پنجشنبه 31 خرداد – جمعه 1 تیر – شنبه 2 دتیر

ساعت بازدید 2 الی 9 شب

برای بازدید با ایمیل‌های amirfarsijani0@gmail.com و hameddehqan@yahoo.com مکاتبه کنید.