«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ شورش دانشجویی پاریس: پاری مچ
ماری پنزر ویژه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ شورش دانشجویی پاریس: پاری مچ

در شمار‌ه‌ی ۱۸ مِی ۱۹۶۸ مجله پاری مچ، گزارش ویژ‌ه‌ای از خیزش در حال گسترده‌ای منتشر شد که به خیابان‌های اطراف سوربن و در روزهای میانی ششم و یازدهم می ۱۹۶۸زبانه کشیده بود.

عکس‌های این مجموعه از ده‌ها گزارشگر بود و ساعت به ساعت نبرد میان دانشجویان و پلیس را که تا شب دهم مِی ادامه داشت پوشش داده بود. عکسی که این مجموعه را قوت بخشید عکسی از ژیل کرون بود -که حالا دیگر این عکس معروف شده- از یک دانشجوی تنها که از دست پلیس فرار می‌کند. حال که نگاه کنیم ظاهرا گزارش همراه این عکس‌ها که ژان مکه نوشته بود در راه رسیدن به هدفش شکست خورده است. برای او این رویدادها بخشی از بحران جامعه که کل دنیا را شامل می‌شد نبود. بلکه صرفا یک حرکت دراماتیک برعلیه ماتریالیسمی شایع بود.  او متوجه این نکته نبود که طی این روزها روح انقلابی دانشجویان کل کشور را خواهد گرفت و بیش از ۱۰ میلیون کارگر برای درآمد و شرایط کاری بهتر اعتصاب خواهند کرد.

این گزارش تبدیل شد به مرجع نمادینی برای نسل جدیدی که به بلوغ رسیده بودند و توانست هیجان و تعلیقی که خیابان‌های پاریس را طی زمان کمی در اوایل می ۱۹۶۸ پر کرده بود را ثبت کند.

۱۸ می ۱۹۶۸ - عکس‌هایی که در ادامه می‌آید از Claude Azoulay ،Gilles Caron ،Patrice Habans هستند.

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو