عکاسی و جنبش‌های اجتماعی
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

عکاسی و جنبش‌های اجتماعی

▫️نشریه‌ی کالوتیپ با همکاری انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر مجموعه نشست‌هایی درباره‌ی عکاسی برگزار می‌کند.

برنامه‌ی نشست‌ها به شرح زیر است:

▪️انقلاب حاشیه‌نشین‌ها: نبرد تصویر در برابر عکس در انقلاب ۵۷ حامد کیا

دو‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۲/۳۰ تا ۲ 

▪️عکاسی مستند و جنبش نژادی سیاهان در آمریکا (قرن بیستم) حسن زین‌الصالحین

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸

▪️بررسی بصری روند شکل‌گیری هویت ملی از خلال عکس‌های انقلاب مشروطه: نمودی آرمانی از ملتی نوین صنم توکلی

چهارشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸

▫️خیابان ولی‌عصر، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، روبه‌روی خیابان بزرگمهر، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، سالن جانبزرگی

| حضور برای عموم آزاد و رایگان است. |