پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۳

پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر

پادكست دومين نشست گروه دانشگاهی «ديگر»؛ پرسش درباره مهاجر، گفتگويي دانشگاهی درباره بدنه آثار هنری مهران مهاجر منتشر شد.

در بيانيه اين نشست آمده است:

بعد از نشست پرسش درباره بینال، تصمیم گرفتیم تا با رصد فضای عکاسی ایران موضوعی دیگر را برای تحلیل و کنکاش پیدا کنیم. در این بین آثار هنری مهران مهاجر یکی از معدود آثاری بود که توانستیم برای آنها یک بدنه هنری مشخص قائل شویم. پس با مطالعه کامل آثار ایشان، از ابتدا تا امروز، وجوه کلی بدنه آثار هنری وی را تجزیه و تحلیل کردیم و بنا داریم در قالب سه بخش آن را با شما به گفتگو بگذاریم:

۱- عکاس زبانشناس یا زبانشناس عکاس؟

۲- بازنمایی و نوشتار

۳- پوشیدگی و ابهام به مثابه تمهید هنری

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﮐﺴﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺳﻼﯾﺪﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﺍﺳﻼﯾﺪﻫﺎ : +

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ : ﻋﮑﺎﺱ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱ ﯾﺎ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱ ﻋﮑﺎﺱ؟

ارائه دهنده: رهام شيراز

لینک پادکست: +

رهام شیراز
رهام شیراز
 

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ : ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ

ارائه دهنده: مهدی حبيب زاده

لینک پادکست: +

مهدی حبيب زاده
مهدی حبيب زاده
 

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ : ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻫﻨﺮﯼ

ارائه دهنده: سها سقازاده

لینک پادکست: +

  

سها سقازاده
سها سقازاده

 

سردبیر و رییس هیئت تحریریه: رهام شیراز

اعضای هیئت تحریریه بر اساس حروف الفبا:

مهدی حبیب زاده/آرش دهقانی/سها سقازاده/میلاد عسکری گوهری/مسعود عموتقی/زهرا معین/روزبه ملکی/سینا ممتحنی

و گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده هنر های زیبای تهران ، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر اصفهان.