تایلر هاکس و جاش هانر، عکاسان برگزیده پولیتزر ۲۰۱۴
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

تایلر هاکس و جاش هانر، عکاسان برگزیده پولیتزر ۲۰۱۴

در خبری که لحظاتی پیش از سوی مسئولین پولیتزر در دانشگاه کلمبیا اعلام شد تایلر هاکس و جاش هانر که هر دو از عکاسان نیویورک تایمز هستند موفق شدند تا پولیتزر ۲۰۱۴ را در دو بخش خبر لحظه‌ای و عکاسی فیچر به دست بیاوردند.

در بخش خبر لحظه‌ای تایلر هاکس با مجموعه «قتل عام در مرکز خرید وست گیت» نایروبی کنیا موفق شد این جایزه را به دست بیاورد. جاش هانر دیگر عکاس این رسانه هم با مجموعه عکسی که از یکی از بازماندگان بمب‌گذاری ماراتون بوستون گرفته توانست در بخش عکاسی فیچر حائز رتبه شود.

گفتنی‌ست پیش از این مجموعه قتل عام در مرکز خرید وست گیت تایلر هاکس رتبه دوم خبر لحظه‌ای را در ورلدپرس فتو۲۰۱۴ به‌دست آورده بود.

 قتل عام در مرکز خرید وست گیت - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳<br>
قتل عام در مرکز خرید وست گیت - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳- Tyler Hicks

عکس کاور: برشی از عکس جاش هانر