برگزاری سمینار «بخوانید عکاسی، بنویسید بارت»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

برگزاری سمینار «بخوانید عکاسی، بنویسید بارت»

صبح یک‌شنبه بیست و هفتم دی‌، سمینار تخصصی نقد عکس دانشجویی با عنوان «بخوانید عکاسی بنویسید بارت» در دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود.

​این نشست توسط جمعی از دانشجویان به همراه متن‌خوانی برگزار خواهد شد.

تاریخ: یک‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴


زمان:

بخش اول: ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ - بخش دوم: ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰


محل برگزاری: آمفی نئاتر دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی (ساختمان فرانسوی‌ها)