«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روبرتو سَلَس: ویتنام قهرمان
ماری پنزر ویژه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ روبرتو سَلَس: ویتنام قهرمان

عکاس کوبایی، روبرتو سَلَس در بهار ۱۹۶۷ چند هفته‌ای را برای تهیه گزارشی از جنگ آمریکا علیه حکومت سوسیالیستی که بسیار شبیه کشورش و روستایی و کوچک بود، سپری کرد.

۱۹۶۷

سَلَس بر روی گزارش‌های گوناگون بسیاری کار کرد، موضوعاتی همچون تخریب تمدن ویتنام در شمال، ارتش پیسنت در جنوب که با آنها در جنگل همراه شده بود و زندگی در هانوی. گزارش سَلَس، اگرچه به طور آشکار نسبت به هر مبارزه‌ای علیه آمریکا، نگاهی دلسوزانه دارد اما در بسیاری جهات از تصاویرر به‌دست آمده از عکاسانی که برای ویتنام شمالی کار می‌کنند تفاوت دارد. او به شیوه‌ای کلاسیک گزارش عکاسی خود را انجام داد و با زاویه دید مستقل عکس‌های خود را متفاوت از عکس‌هایی که به طور کامل در خدمت پروپاگاندا تولید می‌شدند، تبدیل کرد.

سَلَس، پسر عکاس مشهور اُسوالدو سَلَس در نیویورک متولد شد. او پس از بازگشت به کوبا و پیوستن به جمع کوچکی از عکاسان که از طرف دولت اجازه کار داشتند عمدتا برای روزنامه پیش‌رو کوبا Revolucion کار می‌کرد. وی از سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۸ به عنوان دوران طلایی ژورنالیسم کوبا نام می‌برد.

* روبرتو سَلَس Roberto Salas - ویتنام قهرمان Heroic Vietnam- کوبا Cuba

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو