نشست یک‌شنبه‌های هنر(۳)؛ دایره‌المعارف هنر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

نشست یک‌شنبه‌های هنر(۳)؛ دایره‌المعارف هنر

سومین جلسه از سلسله جلسات یکشنبه های کتاب هنر خانه هنرمندان با عنوان «یکشنبه‌های کتاب هنر» به بررسی چاپ جدید کتاب دایره‌المعارف هنر رویین پاکباز که در انتشارات فرهنگ معاصر سومین ویراست آن انجام شده و روانه بازارشده اختصاص خواهد یافت.

سومین جلسه از سلسله جلسات یکشنبه های کتاب هنر خانه هنرمندان به بررسی چاپ جدید کتاب دایره‌المعارف هنر رویین پاکباز که در انتشارات فرهنگ معاصر سومین ویراست آن انجام شده و روانه بازارشده اختصاص خواهد یافت. سخنرانان این نشست ایمان افسریان، مجید اخگر و محمد منصور هاشمی خواهند بود و دریاره‌ی تاریخ هنر و دایره المعارف نویسی صحبت خواهند کرد.

این جلسه در روز یکشنبه 2 آبان در سالن استاد شهناز خانه ی هنرمندان برگزار خواهد شد . همچنین این کتاب از طرف انتشارات فرهنگ معاصر با تخفیف در جلوی درب سالن ارائه می‌گردد.

آدرس: تهران - خيابان طا‌لقاني - خيابان موسوي شمالي(فرصت) - ضلع جنوبی باغ هنر - خانه‌ي هنرمندان ايران