نمایشگاه سعیده افروخته با عنوان «عابران مه» در گالری خط سوم
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

نمایشگاه سعیده افروخته با عنوان «عابران مه» در گالری خط سوم

نمایشگاه عکس سعیده افروخته با عنوان «عابران مه» از روز جمعه ۷ اسفندماه ۹۴ در گالری خط سوم جزیره کیش گشایش می‌یابد.

عکاس درباره‌ی این نمایشگاه نوشته است: 

آن هنگام که به بستر‌ شهر محتضر می رسی در گوشش زمزمه کن :«بلند شو‌برویم از روی نخل ها موهای زن‌های اهوار را جمع کنیم.»(1)

در من توان این زمزمه نبود چرا که شهر با احجام واژگونش‌ تن به ویرانی داده چون گردبادی صدا را به درون می بلعید . و می خواند : «عابران مه ، عابران غبار‌ عابران هر روزه ی شط . "و من در مسیر شط - نبض رو به افول آن تن لرزان- پیش می رفتم و شهر اهسته پیکرش‌را در برابر‌چشمانم از تاریخ ، از نفت ، از نصر من الله و فتح قریب عریان می‌کرد و چون مادران مغموم ساکن‌اش در اغوشم می گرفت . این قابها تمام حافظه ی من از گردن آویز مادریست که خرمشهر بود و لالایی هایی از بر داشت که : «به عقب نگاه نکن، با هیچ چیز رو به رو یکسان باش.»(2)

اگر توان زمزمه داشتی به شهر بگو :«هیچ جبران دیگری هم تا ابد ، کار نمی کند.» (3) 

1-سطری از یک شعر بلند- اسماعیل- رضا براهنی

2-رضا زاهد

3-همان

گشایش: جمعه ، هفت اسفند ، ساعت 18

علاقمندان می‌توانند تاهمه روزه صبح ها از ساعت 10 تا 14 و عصر ها از ساعت 18 تا 22 از این مجموعه دیدن کنند. 

گالری خط سوم : جزیره کیش - برج صدف - گالری خط سوم