نمایشگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نمایشگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن

جمعه اول خرداد نمایشگاه عکس‌های صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن گشایش می‌یابد.

در بخشی از متن نوشته شده برای کاتالوگ نمایشگاه به قلم علیرضا میرزایی آمده است:

«عنصری که  نقش وحدت دهنده‌ی آخرین مجموعه صمد قربان‌زاده را به دوش می کشد دودی است که در دوردست‌های قاب عکاس خودنمایی می‌کند . دودی از آتشی برافروخته که به مثابه مازاد و ته مانده ی یک فاجعه‌ی رخ داده عمل می‌کند . فاجعه‌ای در حال رخ دادن است اما در دوردستها. ما از ابعاد، شدت، میزان وچرایی آن بی اطلاعیم. عکاس ترجیح داده است برای کم کردن شدت هراسِ آن، خودِ رخداد را از چشم بینندگان و اشخاص درون عکس پنهان کند. آنچه مانده است پسماند فاجعه است که در نقش مازادی تهدید کننده هم خود فاجعه را گوشزد میکند و هم نظم نمادینِ سست و لرزانی را که هر لحظه در حال فروریختن است.

در روزگاری که بیش از هرزمان دیگری خشونت نه در خدمت و استقرار امر نمادین که حاصل بازگشتی رادیکال به روزگار پیشازبانی است، واکنش ما به بریدن سرها، به تیرباران زنان و کودکان و نمایش جنگ افزارهای بین قارهای بیش از آه یا تاسفی نمادین نمی‌ارزد، مجموعه صمد قربان‌زاده سعی در نمایشی بی‌کم و کاست از  آرامش قبل و بعد از طوفان را دارد. طوفانی که هر آن در پشت دیوارهای نمادین سرخوشانه منتظر شمارش معکوس مانده است.»

گفتنی‌ست در این نمایشگاه ۱۵ عکس که به شیوه فتومونتاژتولید شده ، به روش چاپ شیمیایی روی کاغذ عکس و در ابعاد 100 در 70 سانتی متر برای نمایش آماده شده است.

گشایش: جمعه 1 خرداد 1394 ساعت 4 تا 9 شب

روزهای بازدید: 1 تا 6 خرداد 1394

ساعات بازدید: 2 تا 9 شب

آدرس گالری محسن: تهران - خیابان ظفر - کوچه ناجی - خیابان فرزان - خیابان نوربخش - بلوار مینا - پلاک ۴۲