نمایشگاه ساسان ابری با عنوان «آنسوی آبی» در گالری آران
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

نمایشگاه ساسان ابری با عنوان «آنسوی آبی» در گالری آران

جمعه ۱۵ آبان، مجموعه جدید ساسان ابری با عنوان آنسوی آبی در گالری آران به نمایش در می‌آید.

در مجموعه جدید ساسان ابری، رنگ ابزار انتقال احساس است. انتخابی برای نشان دادن احساسات بنیادی انسانی، که به تصویر درمی آیند ولی توضیح داده نمیشوند. او در بستر طبیعت کاوش می کند و تک رنگی را انتخاب می کند. مثل دیگر  آثار هنری تک رنگ، این مجموعه در عرصه احساساتی که قابل تفکیک نیستند شکل می گیرد. دنیایی پر و خالی،که از زمان تهی شده و خلوص رنگ در آن بیننده را دعوت به تعمیق می نماید: یک دقیقه دور از هیاهوی زمانه، فرضتی برای خیره شدن به جان مایه اصلی هست.

ساسان ابری برای کاتالوگ نمایشگاه می‌نویسد: «همواره در جست و جوی گریزگاهی بودم در طبیعت.طبیعتی که  شکوهمند و غیر قابل پیش بینی و اعجاب انگیز است و هزار رنگ در  انبوه رنگ‌.ها، رنگی ناگاه در ژرفاي ذهن و ديدگان و سپس بر سطح حساس فیلم نقش بست. رنگی که از درون به بیرون مي ریخت: آبی. آن هم نه آبی آشنای همیشگی، آبیِ درخشندهٔ تازه ای که از عمق زندگی‌.ام می‌.جوشيد و باید «آبی ماوراء »اش نامید. این آبی رنگی کامل تر است. آبی شکل يافته ی كه آرام به دوربین قدم نهاد. پس از آميزش با رنگ‌.های دیگر، آنچه به آهستگی از دل هستی بیرون مي آمد به تآني در نور و سایه با طیف هايي گونه گون بر کاغذ نقش می‌بست. نقش‌‌ها بر چهره نشستند و پرتره‌‌ها آبی شدند. آبی ماوراء برایم یاداور آن سادگی بی انتهای زیستن و معنای زندگی ست. معنایی انسان وار و امید بخش که از ماوراء هر وجودی می‌تابد و پوینده است و چون نیک بنگری مدام تکرار می‌‌شود و تکرار می‌شود.»

نمایشگاه تا دوم آذرماه ادامه دارد.

    

گالری آران: تهران - خیابان خردمند شمالی - کوچه‌ دِی - شماره ۱۲ 

تلفن: ۰۲۱۸۸۸۲۹۰۸۶