روایت شادی قدیریان از عدم رعایت «کپی‌رایت» عکس‌ها
گیسو فغفوری / شرق ویژه ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

روایت شادی قدیریان از عدم رعایت «کپی‌رایت» عکس‌ها

گیسو فغفوری : شادی قدیریان یکی از نام‌های شناخته‌شده در عرصه عکس ایران است آثار او بارها بدون اجازه برای جلد کتاب‌ها یا حتی تبلیغ تورهای ایرانگردی استفاده شده است. این گفت‌وگو آغاز مطالبی است که می خواهیم درباره عدم رعایت کپی رایت منتشر کنیم.

شما یکی از اولین کسانی بودید که درباره حق کپی‌رایت اقدام کردید. فکر کنم حدود سال80 بود که در دادگاهی علیه ناشری که عکسی از شما را روی جلد کتابی منتشر کرده بود، شکایت کردید و البته شکست خوردید.

بله، آن زمان انتشارات... کتابی با عنوان گوهر یکدانه چاپ کرده بود که داستان زندگی یک زن قاجاری بود و یکی از عکس‌های مجموعه قاجار من را روی جلد این کتاب چاپ کرده بود. آنها مدعی شدند که عکس را از اینترنت پیدا کرده‌اند و چون به توافق نرسیدیم، هر دو وکیل گرفتیم و به دادگاه رفتیم. آن‌روزها دادگاه خاصی به این موارد رسیدگی نمی‌کرد و قاضی هم تخصصی در این رشته نداشت و هیچ وقت یادم نمی‌رود؛ اولین چیزی که قاضی بعد از شنیدن ماجرا به من گفت این بود که باید خوشحال هم باشم که عکسم روی جلد کتاب چاپ شده! این‌که خیلی خوب است! البته صحنه دیگری هم از دادگاه یادم است؛ آلت جرم نفر قبل از ما یک قمه بود و آلت جرم ما یک کتاب! که همین هم باعث خنده و شوخی اهالی دادگاه شده بود! در نهایت قاضی اجازه نداد که چاپ بعدی کتاب با آن عکس باشد و همین... ناشر هم متحمل هیچ ضرری نشد و من هم هزینه‌های وکیل را پرداخت کردم.

ادامه گفتگو در سایت روزنامه شرق