«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ شومی توماتسو: ایواکونی - شو کورون
ماری پنزر مقاله ۱۳۹۲/۰۵/۱۹

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ شومی توماتسو: ایواکونی - شو کورون

سال ۱۹۶۱ در مناظره‌ای که در آساهی کمرا چاپ شد، شومی توماتسو، یکی از رهبران اثرگذار یک نسل از عکاسان در ژاپن، دعوت کرد تا شکل جدیدی از رپرتاژ پایه‌گذاری شود.

۱۹۶۰

او گفت: «برای جلوگیری از سخت شدن و گرفتگی شریان‌های عکاسی، باید از روحیه شومی که در تعقیب عکاسی خبری است بگریزیم و مفاهیمی را که از این کلمات (عکاسی خبری) پدید آمده‌اند نابود کنیم.» اوایل سال ۱۹۶۰ در صفحات مجله عمومی شو کورون (به معنی بررسی مرکزی) توماتسو پیگیر زبان خام جدیدی برای عکاسی در ژاپن بود. او با پس زدن اصول توصیفی رایج در عکاسی صفحات مجله را با عکس‌هایی دیوار به دیوار بدون متن و کپشن پر می‌کرد.

در جاکستاپوزیشن‌ها و توالی‌های غیرقابل پیشبینی و چالش‌برانگیزش، اصول عکاسی توصیفی را زیر پا می‌گذاشت و در عین حال با تنش‌ها و تباین میان فرهنگ سنتی و نیازهای اقتصاد نوین صنعتی و برخورد بین جامعه ژاپنی و غرب را نمایش می‌داد. ارزش‌های مورد نظر او در گزارش تصویری‌اش درباره ایواکونی (یک شهر باستانی در جنوب) که به شدت با تاثیر حضور اشغالگران آمریکایی که بیرون پایگاه تفنگداران دریایی در منطقه فعالیت می‌کردند دچار تغییرات اساسی شده‌بود، نمایش داده‌شده‌است.

از سال ۱۹۶۵ توماتسو به هیات علمی دانشگاه هنر تاما پیوست و انتشار گزارش‌های تصویری در رسانه‌های جریان اصلی را متوقف کرد. (آوریل ۱۹۶۰)

* شومی توماتسو (Shomei Tomatsu) - ایواکونی (Iwakuni) - شو کورون (Chuo Koron)

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو

* ترجمه: شهاب شهسواری