اولویت شاتر
عکسخانه آموزش ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

اولویت شاتر

در وضعیت «اولویت شاتر»، این فرصت وجود دارد تا سرعت‌شاتر مورد نظر را در محدوده ممکن انتخاب کرده و محاسبه تنظیمات دیگر را به دوربین واگذار کرده تا دوربین بهنرین دیافراگم را برای خروجی مناسب در نظر بگیرد.

اولویت سرعت شاتر اغلب برای ایجاد جلوه‌های ویژه‌ای همچون عکس‌هایی که در آنها آب‌هایی که از آبشار فرو می‌آید و مات است استفاده می‌شود و یا زمانی که می‌خواهیم یک جسم متحرک را بدون حرکت ثبت کنیم. به طور کلی هر زمانی که ویژگی سرعت عکسبرداری در نتیجه نهایی که ما از عکس انتظار داریم ملاک اصلی باشد می‌توانیم بهاین گزینه از دوربین مراجعه کنیم.

+ این مطلب، ترجمه آزادی از نوشته‌ی Vincent Bockaert در وب‌سایت 123di.com است که در وب‌سایت dpreview.com در دسترس است.