رؤیت‌پذیری و عکاسی
عکسخانه خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

رؤیت‌پذیری و عکاسی

نسخه‌ی پی‌دی‌اف کتاب «رؤیت‌پذیری و عکاسی» منتشر شد.

در قرن نوزدهم، عکاسی در پیوند با ساختار بینایی مدرن، پارادایم نوینی از واقع‌گرایی را سامان داد که موجب بازآرایی میدان نیروهای رؤیت‌پذیری و نظم اجتماعی دانش شد. این مجلد می‌کوشد با پرسش توأمان از «شروط امکان و چگونگی تحقق یک بازنمایی»، «کارکرد تصاویر» و نیز تأمل در شناخت‌شناسی بصری، این نیروهای ناهمگن رؤیت(نا)‌پذیری را بحث بگذارد.

◾️نسخه‌ی پی‌دی‌اف کتاب «رؤیت‌پذیری و عکاسی» منتشر شد. اکنون می‌توانید در تلگرام عکسخانه، رایگان تمام مقاله‌ها را در قالب کتاب دانلود کنید. لینک دانلود