وارن ریچاردسن و عکس «امید به یک زندگی تازه» برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

وارن ریچاردسن و عکس «امید به یک زندگی تازه» برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶

وارن ریچاردسن با عکس «امید به یک زندگی تازه» که تصویری از یک مرد پناهجو و فرزندش در میان حصارهای مرزی میان دو کشور مجارستان و صربستان است برگزیده‌ی ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶ شناخته شد.

وارن ریچاردسن با عکس «امید به یک زندگی تازه» که تصویری از یک مرد پناهجو و فرزندش در میان حصارهای مرزی میان دو کشور مجارستان و صربستان است برگزیده‌ی  ورلدپرس‌فتو ۲۰۱۶ شد. وارن ریچاردسن عکاس آزاد است و در اروپای شرقی مشغول به فعالیت است.

همچنین ​زهره صابری با عکس «به سمت روشنایی» جایگاه سوم بخش زندگی روزمره - تک عکس را به دست آورد.

زهره صابری
زهره صابری - راحله، دختری که مادرزاد نابیناست، صبح در پشت پنجره‌.
 

برای دیدن عکس‌های برگزیده بر روی لینک کلیک کنید.