اعلام برگزیدگان دومین مسابقه خصوصی عکس دست دوم
عکسخانه برگزیدگان مسابقات ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

اعلام برگزیدگان دومین مسابقه خصوصی عکس دست دوم

دومین مسابقه خصوصی عکس دست دوم با برگزاری جلسه داوری آثار، برگزیدگان خود را معرفی کرد.