نمایشگاه «نقطه گریز»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

نمایشگاه «نقطه گریز»

اولین نمايش انفرادى آثار علی شمس با عنوان «نقطه گریز» در مجموعه‌ی فرهنگی هنری پیرسوک گشایش می‌یابد.