نمایشگاه گروهی «ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

نمایشگاه گروهی «ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم»

سمپوزیوم کیوریتوریال تهران #٢ کیوریتور به مثابه مترجم در راستای سمپوزیوم، گروه کیوریتوریال گپس نمایشگاهی با عنوان «ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم» با همکاری فرشاد خواجه نصیری، آنا دات، حامد دهقان، جولیا کریسپیانی، گلرخ نفیسی، ژان-باتیست گان، فرناز غلامی و استر مرینرو برگزار می‌کند.