نمایشگاه «اشارات» مهرعلی رزاق منش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

نمایشگاه «اشارات» مهرعلی رزاق منش

۲۳ شهریور ماه، نمایشگاه انفرادی مهرعلی رزاق‌منش (تهران،۱۳۶۲) با عنوان «اشارات» در در گالری Ag گشایش می‌یابد.