نمایشگاه «گئورگ ژرستر» در فرهنگ‌سرای نیاوران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

نمایشگاه «گئورگ ژرستر» در فرهنگ‌سرای نیاوران

نمایشگاه «گئورگ ژرستر» عکاس سوئیسی که یکی از پیشروان عکاسی هوایی جهان به شمار می‌رود، ٢٦ شهریور در نگارخانه اصلی فرهنگ‌سرای نیاوران گشایش می‌یابد.