نمایشگاه «X-زیست»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

نمایشگاه «X-زیست»

جمعه پنجم خرداد، اولین نمایشگاه محمد حسن‌زاده و احمد مرادی با عنوان «X-زیست» در گالری Ag گشایش می‌یابد.