نمایشگاه شقایق مرادیان‌نژاد  با عنوان «هاروست» در خانه‌ هنرمندان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

نمایشگاه شقایق مرادیان‌نژاد  با عنوان «هاروست» در خانه‌ هنرمندان

سه شنبه ۱۳ مهر نمایشگاه عکس‌های شقایق مرادیان‌نژاد با عنوان «هاروست» در گالری بهار و نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.