نشست آرمان استپانیان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

نشست آرمان استپانیان

کانون عکس اصفهان این هفته نشست خود را با حضور آرمان استپاینان برگزار می‌کند.