نمایشگاهی گروهی «مانا هنر ایرانی» در گالری «انجمن نقاشان ارمنستان»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

نمایشگاهی گروهی «مانا هنر ایرانی» در گالری «انجمن نقاشان ارمنستان»

نمایشگاهی گروهی عکاسی و نقاشی «مانا هنر ایرانی» در تاریخ ۲۸ تیر ماه در گالری «انجمن نقاشان ارمنستان» برگزار خواهد شد.