نمایشگاه هاله معماریانی با عنوان «میانِ دو سکوت» در گالری گلشن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

نمایشگاه هاله معماریانی با عنوان «میانِ دو سکوت» در گالری گلشن

اولین نمایشگاه انفرادی هاله معماریانی با عنوان «میانِ دو سکوت» از پنجشنبه ۱۱شهریور ماه در گالری گلشن بجنورد گشایش می‌یابد.