نمایشگاه حامد سوداچی با عنوان «میدان غار» در گالری اُ
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

نمایشگاه حامد سوداچی با عنوان «میدان غار» در گالری اُ

دوم مهر نمایشگاه عکس‌های حامد سوداچی با عنوان «میدان غار» در گالری اُ گشایش می‌یابد.