نمایشگاه افشین منقولی با عنوان «فیلتر قرمز» در گالری شلمان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

نمایشگاه افشین منقولی با عنوان «فیلتر قرمز» در گالری شلمان

جمعه شانزدهم بهمن، نمایشگاه عکس‌های افشین منقولی با عنوان «فیلتر قرمز» در گالری شلمان گشایش می‌یابد.