نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان «بعد از مادربزرگ» در گالری محسن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

نمایشگاه مهرداد افسری با عنوان «بعد از مادربزرگ» در گالری محسن

جمعه هجدهم دی‌، نمایشگاه عکس‌های مهرداد افسری با عنوان «بعد از مادربزرگ» در گالری محسن گشایش می‌یابد.