نمایشگاه امیر قیومی با عنوان «قدم‌های بی‌قرار» در نگارخانه سبز
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

نمایشگاه امیر قیومی با عنوان «قدم‌های بی‌قرار» در نگارخانه سبز

اولین نمایشگاه عکس امیر قیومی با عنوان «قدم های بی قرار» در نگارخانه سبز لارستان برگزار می‌شود.