نمایشگاه مهری کارخانه با عنوان « شمارش معکوس تا بهشت» در فرهنگ‌سرای آیینه اراک
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

نمایشگاه مهری کارخانه با عنوان « شمارش معکوس تا بهشت» در فرهنگ‌سرای آیینه اراک

نمایشگاه عکس‌های مهری کارخانه از چهارشنبه ۵ خرداد در نگارخانه استاد واشقانی فرهنگ‌سرای آیینه اراک گشایش می‌یابد.