نمایشگاه گروهی «پایان» در گالری مهروا
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

نمایشگاه گروهی «پایان» در گالری مهروا

نمایشگاه گروهی عکس «پایان» با همکاری محمدرضا ماندنی در گالری مهروا گشایش می‌یابد.