نمایشگاه عکس‌های موبایلی نوید احمدزاده با عنوان «۱×۱» در گالری اندیشه
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

نمایشگاه عکس‌های موبایلی نوید احمدزاده با عنوان «۱×۱» در گالری اندیشه

نمایشگاه عکس‌های موبایلی نوید احمدزاده با عنوان «۱×۱» در گالری اندیشه شهرستان مشکین شهر به نمایش در می‌آید.