نمایشگاه موسی تقوی نمین با عنوان «طبیعت» در نگارخانه قوام‌الدین اردبیلی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

نمایشگاه موسی تقوی نمین با عنوان «طبیعت» در نگارخانه قوام‌الدین اردبیلی

اولین نمایشگاه انفرادی آثار عکاسی موسی تقوی نمین با عنوان «طبیعت»، در نگارخانه قوام الدین اردبیلی برگزار می‌شود.