برگزاری «اپن استودیو / پروژه‌ی همکاری»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

برگزاری «اپن استودیو / پروژه‌ی همکاری»

امیر فارسیجانی و حامد دهقان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه، 29 خرداد الی 2 تیر، پروژه‌ی همکاری مشترک خود را با عنوان «اپن استودیو» در مکان استودیو های خود به نمایش می‌گذارند.