نمایشگاه گروهی «کنج دنج»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

نمایشگاه گروهی «کنج دنج»

هشتم اسفندماه نمایشگاه گروهی «کنج دنج» در کافه گالری ویونا گشایش می‌یابد.