نمایشگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

نمایشگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن

جمعه اول خرداد نمایشگاه عکس‌های صمد قربان‌زاده با عنوان «موقعیت منجمد» در گالری محسن گشایش می‌یابد.