نمایشگاه «مردمان زیبا» ملیکا شفاهی در گالری اعتماد
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

نمایشگاه «مردمان زیبا» ملیکا شفاهی در گالری اعتماد

جمعه بیستم شهریور نمایشگاه چیدمان، عکس ملیکا شفاهی با عنوان «مردمان زیبا» در گالری اعتماد دو گشایش می‌یابد.