نمایشگاه گروهی «داستان‌های رخت‌خواب» در گالری راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

نمایشگاه گروهی «داستان‌های رخت‌خواب» در گالری راه ابریشم

«داستان‌های رخت‌خواب» عنوان نمایشگاه گروهی عکس و ویدیو است که جمعه این هفته در گالری راه ابریشم تهران افتتاح خواهد شد.