نمایشگاه عکس گروهی «فرشته های روی زمین» در گالری سوره
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

نمایشگاه عکس گروهی «فرشته های روی زمین» در گالری سوره

شنبه چهارم مهر نمایشگاه گروهی «فرشته های روی زمین» در گالری سوره حوزه هنری یزد برگزار می‌شود.