نمایشگاه گروهی «زندگی در پیش رو» در گالری شماره ۶
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

نمایشگاه گروهی «زندگی در پیش رو» در گالری شماره ۶

جمعه هشتم اسفند ماه، نمایشگاه گروهی عکس «زندگی در پیش رو» در گالری شماره ۶ برگزار می‌شود.