نمایشگاه «هست شب» محمد غزالی در گالری ای.جی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

نمایشگاه «هست شب» محمد غزالی در گالری ای.جی

شنبه هجدهم بهمن ماه نمایشگاه عکس محمد غزالی با عنوان «هست شب» در گلری ای.جی گشایش می‌یابد.