برگزاری اکسپو عکس سمنان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

برگزاری اکسپو عکس سمنان

اکسپو عکس سمنان از دهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی، هنری کومش برگزار می‌شود.