نمایشگاه گروهی یک‌روزه با عنوان «دعوت به والتس»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

نمایشگاه گروهی یک‌روزه با عنوان «دعوت به والتس»

پنجم تا هشتم مهرماه، ورک‌شاپ پرتره آندرئاس رُست در گالری راه ابریشم برگزار شد. آثار شرکت‌کنندگان در این ورک‌شاپ در نمایشگاهی یک روزه در گالری راه ابریشم به نمایش در خواهد آمد.