بزرگداشت صادق تیرافکن در نگارخانه بهار و زمستان خانه هنرمندان
خانه هنرمندان نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

بزرگداشت صادق تیرافکن در نگارخانه بهار و زمستان خانه هنرمندان

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه بزرگداشت صادق تیرافکن به مدت دو هفته در نگارخانه بهار و زمستان خانه هنرمندان ایران برپاست.