نمایشگاه عكس‌هاى خيابانى با عنوان «چارگوش» در گالرى راه ابريشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

نمایشگاه عكس‌هاى خيابانى با عنوان «چارگوش» در گالرى راه ابريشم

بیست و دوم خرداد نمایشگاه گروهی عکس‌های خیابانی با «چارگوش» در گالری راه ابریشم برگزار می‌شود.