نمایشگاه دو مجمو‌عه‌ی «انجمن دلبرکان خیالی» و «قهرمانان کوهستان عشق» شیرین فتحی در گالری محسن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

نمایشگاه دو مجمو‌عه‌ی «انجمن دلبرکان خیالی» و «قهرمانان کوهستان عشق» شیرین فتحی در گالری محسن

در این نمایشگاه حدود ۱۷ اثر از دو مجموعه «انجمن دلبرکان خیالی» و «قهرمانان کوهستان عشق» به نمایش گذاشته می‌شود.