«بهترین کتاب‌عکس‌های همه‌ی زمان‌ها» در تهران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

«بهترین کتاب‌عکس‌های همه‌ی زمان‌ها» در تهران

نمایشگاهی از کتاب‌های عکس با عنوان «بهترین کتاب‌عکس‌های همه‌ی زمان‌ها» روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه در مرکز هنرهای معاصر سازماناب افتتاح خواهد شد.