نمایشگاه فاطمه انتظار با عنوان «شاید حرفی جا مانده باشد» در گالری آبان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

نمایشگاه فاطمه انتظار با عنوان «شاید حرفی جا مانده باشد» در گالری آبان

نمایشگاهی از عکس‌های فاطمه انتظار با عنوان «شاید حرفی جا مانده باشد» در گالری آبان مشهد افتتاح می‌شود.