«عروسان مخبرالدوله» در راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

«عروسان مخبرالدوله» در راه ابریشم

روز جمعه نهم خرداد، نمایشگاه تهمینه منزوی با عنوان «عروسان مخبرالدوله» در گالری راه ابریشم گشایش می‌یابد.