نمایشگاه عکس‌های دوره‌ی قاجار کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

نمایشگاه عکس‌های دوره‌ی قاجار کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران

هم‌زمان با هفته‌ی کتاب، برای نخستین‌بار گوشه‌ای از گنجینه‌ی عکس‌های دوره‌ی قاجار کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در طبقه‌ی هم‌کف این کتاب‌خانه در معرض دید عموم قرار گرفت.