«پشت و رو»، نمایشگاه هاوار امینی و صلاح ابراهیمی در گالری راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

«پشت و رو»، نمایشگاه هاوار امینی و صلاح ابراهیمی در گالری راه ابریشم

جمعه پنجم دی‌ماه، نمایشگاه عکس هاوار امینی و صلاح ابراهیمی با عنوان «پشت و رو» در گالری راه ابریشم گشایش می‌یابد.