نمایشگاه کیارنگ علایی در گالری طراحان آزاد
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

نمایشگاه کیارنگ علایی در گالری طراحان آزاد

کیارنگ علایی در نمایشگاه انفرادی جدیدش مجموعه عکس «پرده دوم اتفاق» را به گالری طراحان آزاد می‌برد.