«نوسنت‌گرایی در هنر معاصر ایران» در موزه هنرهای معاصر
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

«نوسنت‌گرایی در هنر معاصر ایران» در موزه هنرهای معاصر

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران فرناز محمدى، دبیر نمایشگاه نو‌سنت‌گرایی در هنر معاصر ایران گفت: دراین نمایشگاه ۱۷۰ اثر از ۸۴ هنرمند که بخشى از آن‌ها به گنجینه موزه هنرهاى معاصر تهران تعلق دارد، مى کوشد روایتى تصویرى و تحلیلى از زاویه نگاه نسل هاى مختلف هنرى ایران به مفهوم سنت را ارایه دهد و نمایشگاه حاضر تلاشی است در جهت بازنمایی رویکرد‌ها و مواجهه‌های متنوع هنرمندان با سنت‌های ایرانی و نمودهای گوناگون آن از آغاز جریان نوگرایی در ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون.