نمایشگاه گروهی عکس «خنده» در کافه ۷۸
هکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نمایشگاه گروهی عکس «خنده» در کافه ۷۸

از چهارم بهمن، نمایشگاه گروهی عکس «خنده» در کافه ۷۸ برگزار می‌شود.