نمایشگاه گروه عکس شارپ در متروی تجریش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

نمایشگاه گروه عکس شارپ در متروی تجریش

دومین نمایشگاه عکس گروه شارپ با عنوان «طبیعت سبز» روز سه شنبه۱۹ اسفندماه ۹۲ در ایستگاه متروی تجریش تهران افتتاح می‌شود.