نمایشگاه گروهی عکس «تداوم ۳» در گالری شماره شش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

نمایشگاه گروهی عکس «تداوم ۳» در گالری شماره شش

نمایشگاه گروهی عکس «تداوم ۳» جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ در گالری با نمایشگاه‌گردانی روشن نوروزی گشایش می‌یابد.