«پرسه‌های ذهن مربعی» آکو سالمی در گالری شماره شش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

«پرسه‌های ذهن مربعی» آکو سالمی در گالری شماره شش

گالری شماره شش از جمعه بیست و سوم خرداد میزبان نمایشگاه آکو سالمی با عنوان «پرسه‌های ذهن مربعی» است.