نمایشگاه «۱۰ تا ۱۰» محمد حسین نیکوپور در شیراز
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

نمایشگاه «۱۰ تا ۱۰» محمد حسین نیکوپور در شیراز

نمایشگاه عکس ۱۰ تا ۱۰ محمدحسین نیکوپور، که در جریان عاشورا در بندر دیلم استان بوشهر گرفته شده در موسسه آموزش عالی ارم شیراز به نمایش در می‌آید.