نمایشگاه گروهی متعلقات در مشهد
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

نمایشگاه گروهی متعلقات در مشهد

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «متعلقات» در نگارخانه فردوسی فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد برگزار می‌شود.