نمایشگاه عکس آوار رویاها با آثار سامان عباسی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۷/۱۰

نمایشگاه عکس آوار رویاها با آثار سامان عباسی

نمایشگاهی از آثارعکس سامان عباسی با عنوان "آوار رویاها" از عصر شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ در نگارخانه ارشاد سنندج گشایش می‌یابد.