نمایشگاه غفار شکوه با عنوان «دریای درون»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

نمایشگاه غفار شکوه با عنوان «دریای درون»

«دریای درون» نمایشگاه انفرادی غفار شکوه، دومین نمایشگاه از گروه منفصل به کوشش حسام‌الدین رضایی در گالری گرمساری گشایش می‌یابد.