نمایشگاه گروهی با عنوان «منِ عکاس» در گالری مهروا
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

نمایشگاه گروهی با عنوان «منِ عکاس» در گالری مهروا

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «منِ عکاس» از ششم تا شانزدهم مرداد ماه ساعت پنج تا نه در گالری مهروا برگزار می‌شود.