نمایشگاه «روایت اول، حیرانی» در گالری الهی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

نمایشگاه «روایت اول، حیرانی» در گالری الهی

اولین نمایشگاه عکس گروه «زی» با عنوان «روایت اول، حیرانی» ۲۶ بهمن در گالری الهی رشت گشایش می‌یابد.