نمایشگاه مریم مزروعی با عنوان «موصل، رالی بی قراری»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

نمایشگاه مریم مزروعی با عنوان «موصل، رالی بی قراری»

مریم مزروعی، مجموعه عکس‌های خود از موصل و کوبانی را در خانه هنرمندان به نمایش می‌گذارد.