انتشار بیست و پنجمین شماره‌ی «قاب»
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

انتشار بیست و پنجمین شماره‌ی «قاب»

بیست و پنجمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب، ویژه‌ی تیر ماه 1397 در 294 صفحه منتشر شد.