انتشار بیست و سومین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

انتشار بیست و سومین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب

بیست و سومین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب، ویژه‌ی اردیبهشت 1397 در 230 صفحه منتشر شد.