نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

نوزدهمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی قاب منتشر شد

نوزدهمین شماره از مجله ی الکترونیکی قاب، ویژه ی دی‌ماه در 252 صفحه منتشر شد.